ทุกคนไม่ได้มองเห็นแนวคิดเรื่อง "ทุกอย่างที่คุณกินได้" เป็นคำเชิญให้ดีกินทุกอย่างที่คุณทำได้ ตามที่ Brian Wansink, Ph.D., ผู้อำนวยการ Lab Food and Brand Cornell University ใน Ithaca, NY บางคนสามารถควบคุมตัวเองได้เมื่อต้องเผชิญกับ schmorgasbord ในการเลือกอาหารและไม่ จำกัด ขนาด

Ninho - Binks To Binks Part. 6 (กรกฎาคม 2020).