เมื่อร่างกายอุ่นขึ้นหรือทำงานออกร่างกายของคุณต้องหาวิธีระบายความร้อนส่วนเกินระบายความร้อนให้กับเลือดและคุณ เส้นเลือดฝอยในใบหน้าของคุณใกล้ผิวของผิวมากดังนั้นเมื่อคุณทำให้ตื่นเต้นมากเกินไปหลอดเลือดในใบหน้าของคุณจะขยายตัว (เปิดกว้าง) เพื่อให้เซลล์เม็ดเลือดแดงไหลผ่านและปล่อยความร้อนออกนอกร่างกาย เมื่อคุณอายด้วยเหตุผลทางอารมณ์สิ่งเดียวกับที่เกิดขึ้นกับหลอดเลือดของคุณ แต่ยังไม่มีฟังก์ชั่นทางสรีรวิทยา (ที่เรารู้)