กระดาษที่ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยผู้บริโภคเปรียบเทียบตัวเลือกที่ผู้คนทำเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพเมื่อพวกเขารู้สึกเหนื่อยเมื่อไม่ได้และพบว่าความรู้สึก blah นำไปสู่การตัดสินใจที่ช่วยเพิ่มสุขภาพและความปลอดภัยของเรา ตัวอย่างเช่นผู้เข้าร่วมประชุมมีแนวโน้มที่จะเลือกครีมกันแดดฟรีหลังจากมอยซ์เจอไรเซอร์ฟรีหลังจากออกกำลังกายที่เหนื่อยล้า คนที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคไตมีความสนใจในการตรวจพบเมื่อรู้สึกหมดไปเมื่อรู้สึกดีขึ้น จำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อรับประกันสุขภาพใหม่หรือไม่? บางทีคุณควรจะทำมันเมื่อคุณอยู่ภายใต้สภาพอากาศ