การศึกษาใหม่แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เราเห็นว่าการเห็นอาจส่งผลต่อสิ่งที่เราได้ยินและสิ่งที่เราคิดว่าการได้ยินอาจส่งผลต่อสิ่งที่เราเห็น ตัวอย่างเช่นผู้เข้าร่วมการศึกษาที่นึกภาพเสียงขณะที่พวกเขาเฝ้าดูวัตถุสองตัวผ่านกันบนหน้าจอสัมผัสภาพลวงตาว่าวัตถุเกิดการชนกัน เห็นจะเชื่อและมันก็กลายเป็นความเชื่อที่จะเห็นด้วย

พลังแห่งจินตนาการ(Daring to imagine) (กรกฎาคม 2020).