เมื่อเราคิดย้อนกลับไปในเหตุการณ์ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทางอารมณ์เรามักจะรู้สึกหงุดหงิดหรือรู้สึกเจ็บปวดที่เรารู้สึกว่าทำให้เรารู้สึกถึงความรู้สึกเหล่านั้นซ้ำไปซ้ำมาเรื่อย ๆ งานวิจัยใหม่แสดงให้เห็นว่าแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่บริบทของหน่วยความจำเส็งเคร็งเช่นสภาพอากาศหรือสิ่งที่คุณกินหรือสวมใส่ในวันนั้นจะทำให้จุดสนใจออกจากส่วนที่กระตุ้นความกังวลของสถานการณ์หยุดเกลียวความเครียดก่อนเริ่มต้น