ใช่มันเป็นไปได้ที่จะเป็นโรคอ้วนและยังคงมีสุขภาพดีและพอดี (แต่อย่าลอง) การศึกษามากกว่า 43, 000 คนพบว่ากลุ่มย่อยที่มีนัยสำคัญของคนอ้วนมีสุขภาพที่ดีต่อสุขภาพและมีสุขภาพดีกว่าคนอ้วนอื่น ๆ

นักวิจัยคิดว่าความแตกต่างนี้เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายมากขึ้นซึ่งจะช่วยให้ทุกคนรวมทั้งคนอ้วนพัฒนาระบบร่างกายที่มีสุขภาพดีขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพการเผาผลาญ การออกกำลังกายมีประโยชน์มากกว่าการออกกำลังกายเช่นลดภาวะซึมเศร้าความวิตกกังวลและผลกระทบจากความเครียด เพื่อรับไป!