เมื่อเสียงดังมากหรือซ้ำ ๆ เดินทางผ่านช่องหูของคุณพวกเขาชนะกับแก้วหูของคุณส่งคลื่นที่ขนย้ายเส้นด้ายที่มีขนาดเล็กที่แปลงเสียงเป็นแรงกระตุ้นไฟฟ้า คลื่นลูกใหญ่บางครั้งสามารถทำลายเส้นผมเหล่านี้ได้เล็กน้อยและไม่เคยงอกขึ้น การสัมผัสกับเสียงที่ยาวนานหรือมากกว่าร้อยละ 85 เดซิเบลอาจทำให้สูญเสียการได้ยินและเครื่องเล่น MP3 ที่ความจุสูงสุดอาจเกินกว่า 100 เดซิเบลดังนั้นให้ปิดเสียงลง