กล่าวขอบคุณที่ฝังแน่นในวัฒนธรรมทางสังคมของเรา พูดขอบคุณเมื่อมีคนถือประตูขอขอบคุณเมื่อมีคนมาชมเชยขอขอบคุณเมื่อมีคนให้ของขวัญแก่คุณรายการต่อไป ความสุภาพนับ นอกเหนือจากมารยาทที่ดีเพียงอย่างเดียวการปฏิบัติในการแสดงความกตัญญูมีประโยชน์บางอย่างที่เห็นแก่ตัวด้วย การวิจัยแสดงให้เห็นว่าแม้เพียง 15 นาทีของความกตัญญูทุกวันสามารถลดฮอร์โมนความเครียดในร่างกายของคุณได้อย่างมาก ไม่สามารถฝึกโยคะได้? เหวี่ยงบันทึกย่อขอบคุณที่คุณเคยเขียนมาหลายสัปดาห์แล้ว

COLUMN: ความ หวังความกตัญญูและความรัก