มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนยกเว้นเมื่อเราไม่อยู่ เปิดออกมันเป็น วิธีที่ ง่ายในการวินิจฉัยความหลงตัวเองมากกว่าที่คุณคิด จากผลการวิจัยล่าสุดสิ่งที่คุณต้องทำก็คือถามคำถามหนึ่งว่า "คุณเห็นด้วยกับคำแถลงนี้ว่า" ฉันเป็นคนหลงตัวเอง "หรือไม่" การให้คะแนนของผู้คนด้วยข้อมูลคะแนนของตนเองเกี่ยวกับมาตราส่วน Narcissist

HAM Channel วิธีฝึกเป็นคนช่างสังเกต (กรกฎาคม 2020).