เมื่อคุณกระโดดลงบนพื้นผิวทุกๆพื้นผิวคุณจะสัมผัสกับแบคทีเรียที่อยู่ติดกับที่สามารถทำให้คุณป่วยได้ (รวมทั้งร่องรอยของอุจจาระ - รวม!) เพื่อให้วลี "ไม่สัมผัส" และ "ล้างมือ" มนต์ของคุณ . หากคุณไม่สามารถกวาดพื้นผิวลงบนรถโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินและรถแท็กซี่ก่อนที่คุณจะนั่งอย่างน้อยก็ขัดผิวหลังการเดินทางเพื่อลดโอกาสในการเจ็บป่วย