นักวิจัยทำการทดสอบสมรรถภาพในการออกกำลังกาย 2, 747 20-somethings ทำให้พวกเขาวิ่งบนลู่วิ่งจนไม่สามารถติดตามได้ เมื่อผู้เข้าร่วมระหว่างอายุระหว่าง 43 ถึง 55 ปีพวกเขาทั้งหมดก็ได้เข้ารับการตรวจร่างกายอีกครั้งพร้อมกับการทดสอบความรู้ความเข้าใจ ผู้ที่สามารถวิ่งหรือเดินได้นานกว่าในการทดสอบการลู่วิ่งเริ่มต้นได้ดีขึ้นในงานหน่วยความจำ 25 ปีต่อมา และผู้ที่รักษาสมรรถภาพทางกายในช่วงทศวรรษที่แทรกแซงก็มีคะแนนความรู้ความเข้าใจที่สูงขึ้น ทำงานให้ดีขึ้นในขณะนี้และสมองที่ดีขึ้นในภายหลัง