นักวิจัยพบว่าการใช้เทคโนโลยีวิดีโอและเซ็นเซอร์ในรถยนต์ของอาสาสมัครจำนวน 150 คนนักวิจัยพบว่าคนขับรถใช้เวลาหนึ่งในสิบของพวกเขามองหาตรงไหน แต่ตรงไปที่สายตาของพวกเขาออกจากถนนเพื่อทำสิ่งต่างๆเช่นการกินการเข้าถึงโทรศัพท์หรือข้อความของพวกเขา แม้ว่าการพูดคุยทางโทรศัพท์ไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงผู้ใหญ่ที่โทรออกขณะขับรถมีโอกาสมากกว่าสองเท่าที่จะล้มหรือพลาดได้ สำหรับไดรเวอร์ใหม่โอกาสในการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าแปดเท่า