นักวิจัยในสหราชอาณาจักรพบว่าผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนที่เข้ามาตรวจสอบกับผู้ใช้ 20, 000 รายวันละสองครั้งต่อวันพบว่าคนทั่วไปมีความสุขมากขึ้นเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ ในความเป็นจริงพวกเขาคะแนนสามถึงหกจุดที่สูงขึ้นในระดับอารมณ์ 100 จุด สถานที่ที่มีความสุขที่สุดคือสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเล (โดยเฉพาะผู้หญิง) ป่าไม้และพื้นที่เพาะปลูก ไม่สามารถออกจากเมือง? อย่ากลัวเลย: สวนสาธารณะในเมืองก็เพิ่มความสุขด้วย