ร่างกายของคุณใช้คาร์โบไฮเดรตเป็นเชื้อเพลิงเป็นหลัก แต่เมื่อคนเหล่านั้นหมดแรงเช่นการออกกำลังกายอย่างหนักร้านโปรตีนของคุณก็ถูกเผาไหม้ทำให้แอมโมเนียเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการขับออกมาในเหงื่อของคุณ อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำโปรตีนสูงช่วยให้เกิดแอมโมเนียขึ้น การคายน้ำทำให้แม้แต่เลวร้ายยิ่งเพราะมีน้ำน้อยในการเจือจางสิ่งที่อับ หากคุณสังเกตเห็นกลิ่นแอมโมเนียเมื่อคุณเหงื่อให้แน่ใจว่าได้ดื่มน้ำมาก ๆ และเพิ่มความสามารถในการทานคาร์โบไฮเดรตของคุณก่อนที่คุณจะออกกำลังกาย