แค่จินตนาการคุณไม่จำเป็นต้องเข้าไปในสำนักงานในวันนี้หรือเคย! การศึกษาในแถบมิดเวสต์พบว่าคนงานที่ทำงานนอกสถานที่ทำงาน (ทำงานจากที่บ้าน) มีความพึงพอใจในการทำงานโดยรวมสูงกว่าผู้ที่ทำงานในสำนักงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากมีความขัดแย้งในการทำงานน้อยลง

หากไม่ใช่ตัวเลือกสำหรับคุณให้เขียนกิจกรรมการทำงานที่เป็นบวกสามงานในตอนท้ายของแต่ละวัน ในการศึกษาชิ้นหนึ่งพนักงานที่ทำงานนี้เป็นเวลา 6 สัปดาห์มีความสุขมีแรงบันดาลใจและมีประสิทธิผลมากกว่าคู่หูที่ไม่ได้ทำ อย่างน้อยนั่นคือการแก้ไขด่วน!