เมื่อคุณเริ่มคิดถึงเรื่องความสวยความงามและพูดคุยกับคนอื่น ๆ คุณจะได้รับคำแนะนำโดยรอบ เพื่อนผู้เชี่ยวชาญและเว็บไซต์ยินดีที่จะให้คำแนะนำในการปรับปรุงรูปลักษณ์และความรู้สึกของคุณ เพื่อน ๆ ของคุณเองอาจถามความคิดเห็นของคุณเมื่อต้องการเปลี่ยนรูปลักษณ์หรือซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่คุณควรให้คำแนะนำประเภทใดบ้างมีคำแนะนำสองแบบที่คุณมักให้คำแนะนำแก่ผู้อื่น